Attivo International cung cấp

thiết bị gym

Với chất lượng Dịch vụ tốt nhất

Attivo International - Trang chủ 1

“I meant to drop you a note as it was the first day I use the machine. It was great and I’d like to pass on my thanks to your team. Hopefully we will be in the position to make many orders in the future”

Attivo International - Trang chủ 2

Tran Trong Kien

CEO, Thien Minh Group.

Đối tác của chúng tôi

our partners

Attivo International - Trang chủ 3
citigym
intercontinental-white
Capitaland-white
vingroup-white
Attivo International - Trang chủ 4
Attivo International - Trang chủ 5
hilton-white
Attivo International - Trang chủ 6
Attivo International - Trang chủ 7
Attivo International - Trang chủ 8
Attivo International - Trang chủ 9

Các dự án tiêu biểu

notable projects

Xem thêm

Về chúng tôi

About us

Các thương hiệu

Our brands

Xem thêm
Attivo International - Trang chủ 10
precor-white
Attivo International - Trang chủ 11
Attivo International - Trang chủ 12
Attivo International - Trang chủ 13
Attivo International - Trang chủ 14
Attivo International - Trang chủ 15
Attivo International - Trang chủ 16
Attivo International - Trang chủ 17
Attivo International - Trang chủ 18
Attivo International - Trang chủ 19
Attivo International - Trang chủ 20

Cùng hợp tác

Sẵn sàng để đưa phòng gym của bạn lên một tầm cao mới?
Hãy nói về dự án hoặc ý tưởng của bạn và tìm hiểu làm thế nào Attivo International có thể giúp phòng gym của bạn phát triển.

Hotline: 090 554 2607

Cùng. hợp. TÁC.

Sẵn sàng để đưa phòng gym của bạn lên một tầm cao mới? Hãy nói về dự án hoặc ý tưởng của bạn và tìm hiểu làm thế nào Attivo International có thể giúp phòng gym của bạn phát triển.

Hotline: 090 554 2607