Công nghệ tích hợp

Tích hợp với các ứng dụng, nền tảng hàng đầu trên thế giới.

Circle Fitness - Thiết bị thể hình tích hợp nhiều công nghệ quản lý đỉnh cao. 2

Nike plus

Circle Fitness - Thiết bị thể hình tích hợp nhiều công nghệ quản lý đỉnh cao. 3

Run Keeper

Circle Fitness - Thiết bị thể hình tích hợp nhiều công nghệ quản lý đỉnh cao. 4

Map My Run

Circle Fitness - Thiết bị thể hình tích hợp nhiều công nghệ quản lý đỉnh cao. 5

Google Fit

Circle Fitness - Thiết bị thể hình tích hợp nhiều công nghệ quản lý đỉnh cao. 6

Fitbit

Circle Fitness - Thiết bị thể hình tích hợp nhiều công nghệ quản lý đỉnh cao. 7

Jawbone

Circle Fitness - Thiết bị thể hình tích hợp nhiều công nghệ quản lý đỉnh cao. 8

Garmin

Circle Fitness - Thiết bị thể hình tích hợp nhiều công nghệ quản lý đỉnh cao. 9

Spotify

Circle Fitness - Thiết bị thể hình tích hợp nhiều công nghệ quản lý đỉnh cao. 10

Soundcloud

Circle Fitness - Thiết bị thể hình tích hợp nhiều công nghệ quản lý đỉnh cao. 11

Youtube

Circle Fitness - Thiết bị thể hình tích hợp nhiều công nghệ quản lý đỉnh cao. 12

Facebook

Circle Fitness - Thiết bị thể hình tích hợp nhiều công nghệ quản lý đỉnh cao. 13

Messenger

App Circle Cloud Go

Kết nối các thiết bị Circle với điện thoại của người tập.

Circle Fitness - Thiết bị thể hình tích hợp nhiều công nghệ quản lý đỉnh cao. 14

Kết nối giữa các thiết bị Circle Fitness với Smartphone, cũng như máy đo chỉ số hình thể InBody.

Quản lý tài sản

Chủ phòng tập dễ dàng quản lý các thiết bị gym Circle trong phòng tập của mình.

Tổng quan

Các thiết bị đang có trong phòng, số giờ sử dụng, phiên bản phần mềm,…

Tối đa hóa việc sử dụng thiết bị

Phân tích thời lượng sử dụng toàn phần, cũng như thời lượng sử dụng gần đây  và thời lượng sử dụng hàng ngày của các thiết bị.

Phân tích khách hàng

Phần mềm tích hợp của máy giúp phân tích được đối tượng khách hàng cũng như thời gian sử dụng của họ.

Kích thích khách hàng

Đưa ra những chương trình khuyến mại hay những lời nhắc nhở ngay trên màn hình của máy.

Cùng hợp tác!

Mang các thiết bị thể hình tích hợp đầy đủ công nghệ đến với cơ sở của bạn! Hãy nói về dự án hoặc ý tưởng của bạn và tìm hiểu làm thế nào Attivo International và Circle Fitness có thể giúp dự án của bạn phát triển.

Hotline: 090 554 2607