Elite Fitness Đà Nẵng 1

Elite Fitness Đà Nẵng 2
Elite Fitness Đà Nẵng 3
Elite Fitness Đà Nẵng 4
Elite Fitness Đà Nẵng 5
Elite Fitness Đà Nẵng 6

Elite Fitness Đà Nẵng

Đổ bộ vào Đà Nẵng tháng 3/2018, đây là một dự án thể hiện tham vọng giữ vững vị trí số 1 trong phân khúc siêu cao cấp của Elite Fitness. Attivo International tiếp tục được BIM Group tin tưởng làm nhà thầu cung cấp các thiết bị gym cho tổ hợp phòng tập này.

Tags: Precor