Swanpark Nhơn Trạch 1

Swanpark Nhơn Trạch 2

Swanpark Nhơn Trạch 3

Swanpark Nhơn Trạch 4

Swanpark Nhơn Trạch 5

Swanpark Nhơn Trạch 6

Swanpark Nhơn Trạch 7

Swanpark Nhơn Trạch 8

Swanpark Nhơn Trạch

Được phát triển bởi SwanCity, dự án là một trong những trọng điểm trong khai thác luồng giao thông giữa TP.HCM và sân bay Long Thành. Phòng gym của Swanpark được bố trí khá rộng rãi, diện tích sử dụng và diện tích cho các tiện nghi lớn.

Tags: Precor